Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Chống sét lan truyền đường nguồn
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-25/230TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-25/230TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-12.5/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-12.5/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha CS4-40/400 Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha CS4-40/400 Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSM4-40/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSM4-40/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha CS2-40/230 Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha CS2-40/230 Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-12.5/230TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-12.5/230TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-25/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-25/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha PSM2-40/230TT Cirprotec
2.850.000 VNĐ
Thiết bị chống sét 01 pha PSM2-40/230TT Cirprotec
 
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha
 
Thiết bị cắt lọc sét 03 pha
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 03 pha
 
Chống sét dạng ổ cắm
liên hệ
Chống sét dạng ổ cắm
 
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
 
Thiết bị chống sét Protector Proline 1.20
liên hệ
Thiết bị chống sét Protector Proline 1.20
 
Thiết bị cắt sét 01 pha TEC-SD1
liên hệ
Thiết bị cắt sét 01 pha TEC-SD1
 
Thiết bị cắt lọc sét 1pha, 63A sử dụng công nghệ TDS
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 1pha, 63A sử dụng công nghệ TDS
 
Tủ cắt lọc sét 03 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
liên hệ
Tủ cắt lọc sét 03 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
 
Cắt sét đường nguồn 03 pha, 04 dây TEC SD200-3P
liên hệ
Cắt sét đường nguồn 03 pha, 04 dây TEC SD200-3P
 
Chống sét nguồn TSG130
liên hệ
Chống sét nguồn TSG130
 
Thiết bị chống sét lan truyền SD80-1P, SD80-3P
liên hệ
Thiết bị chống sét lan truyền SD80-1P, SD80-3P
 
Thiết bị chống sét Joslyn
liên hệ
Thiết bị chống sét Joslyn
 
Chống sét đường nguồn TK-TT
liên hệ
Chống sét đường nguồn TK-TT
 
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
liên hệ
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
 
Thiết bị chống sét MCD125-B/NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét MCD125-B/NPE
 
Thiết bị cắt sét V50-1+NPE-280 của Obo
liên hệ
Thiết bị cắt sét V50-1+NPE-280 của Obo
 
Thiết bị chống sét V20-C1+NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét V20-C1+NPE
 
Thiết bị chống sét MCD50-B/3+MCD125-B/NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét MCD50-B/3+MCD125-B/NPE
 
Thiết bị cắt sét V50-3+NPE của Obo
liên hệ
Thiết bị cắt sét V50-3+NPE của Obo
 
Thiết bị chống sét 03 pha V25-B+NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha V25-B+NPE
 
Chống sét đường nguồn 03 pha Obo V50-B+C3-NPE
liên hệ
Chống sét đường nguồn 03 pha Obo V50-B+C3-NPE
 
Thiết bị chống sét TSG Erico
liên hệ
Thiết bị chống sét TSG Erico
 
Sơ lược thiết bị chống sét Lpi
liên hệ
Sơ lược thiết bị chống sét Lpi
 
Thiết bị cắt sét SST150
2.250.000 VNĐ
Thiết bị cắt sét SST150
 
Thiết bị chống sét, cắt sét NE
3.050.000 VNĐ
Thiết bị chống sét, cắt sét NE
 
Thiết bị chống sét, cắt sét SG
3.150.000 VNĐ
Thiết bị chống sét, cắt sét SG
 
Thiết bị chống sét Lpi DLSF
4.850.000 VNĐ
Thiết bị chống sét Lpi DLSF
 
Thiết bị chống sét SST+NE
4.650.000 VNĐ
Thiết bị chống sét SST+NE
 
Thiết bị chống sét PPMSG135kA-NE
17.500.000 VNĐ
Thiết bị chống sét PPMSG135kA-NE
 
Thiết bị chống sét SST+SS480
49.500.000 VNĐ
Thiết bị chống sét SST+SS480
 
Thiết bị chống sét SG+SS480
285.000.000 VNĐ
Thiết bị chống sét SG+SS480
 
Thiết bị chống sét Lpi SGT50-25+NE
6.850.000 VNĐ
Thiết bị chống sét Lpi SGT50-25+NE
 
|<   <  
1  2 
  >   >|
Pages 1/2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...