Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Sét Lan Truyền Đường Nguồn
Thiết Bị Cắt Lọc Sét 3 Pha, 4 Dây TEC SD200-3P
16.500.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Lọc Sét 3 Pha, 4 Dây TEC SD200-3P
 
Tủ cắt lọc sét 03 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
liên hệ
Tủ cắt lọc sét 03 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
 
Tủ Cắt Lọc Sét 200A đến 2500A
liên hệ
Tủ Cắt Lọc Sét 200A đến 2500A
 
Thiết Bị Cắt Lọc Sét 1 Pha, 63A TEC-LP60-1P
6.000.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Lọc Sét 1 Pha, 63A TEC-LP60-1P
 
Cắt Sét Gắn Trên DIN
liên hệ
Cắt Sét Gắn Trên DIN
 
Thiết Bị Cắt Lọc Sét Gắn Trên DIN DLSF
4.850.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Lọc Sét Gắn Trên DIN DLSF
 
Thiết Bị Cắt Sét 1 pha, 3 pha MT120-1P & MT120-3P
6.240.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Sét 1 pha, 3 pha MT120-1P & MT120-3P
 
Chống sét nguồn ADSx Alltec-Mỹ
liên hệ
Chống sét nguồn ADSx Alltec-Mỹ
 
Thiết bị cắt lọc sét lan truyền ADSx-2F Alltec Mỹ
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét lan truyền ADSx-2F Alltec Mỹ
 
Chống sét nguồn PT, PM-Series, PB-Series của Alltec USA
liên hệ
Chống sét nguồn PT, PM-Series, PB-Series của Alltec USA
 
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
liên hệ
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
 
Chống sét lan truyền Schneider EZ9L33620
liên hệ
Chống sét lan truyền Schneider EZ9L33620
 
Chống sét lan truyền Schneider EZ9L33745
liên hệ
Chống sét lan truyền Schneider EZ9L33745
 
Thiết bị chống sét Schneider Easy9
liên hệ
Thiết bị chống sét Schneider Easy9
 
Chống sét nguồn DC của OTOWA Nhật Bản
liên hệ
Chống sét nguồn DC của OTOWA Nhật Bản
 
Thiết Bị Cắt Lọc Sét Mạng LAN OLA-PT1000
2.900.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Lọc Sét Mạng LAN OLA-PT1000
 
Thiết Bị Cắt Sét OTOWA LD-PS2550S
5.700.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Sét OTOWA LD-PS2550S
 
Thiết Bị Cắt Sét OTOWA LD-NPN25100S
5.900.000 VNĐ
Thiết Bị Cắt Sét OTOWA LD-NPN25100S
 
Chống Sét Tín Hiệu Camera IP OLA-CLDRJ48
2.400.000 VNĐ
Chống Sét Tín Hiệu Camera IP OLA-CLDRJ48
 
Chống Sét 1 Pha, 2 Dây LS-N2720S
3.300.000 VNĐ
Chống Sét 1 Pha, 2 Dây LS-N2720S
 
Cắt Lọc Sét 1 Pha, 63A TEC-LP60-1P-TSG+TDS
9.500.000 VNĐ
Cắt Lọc Sét 1 Pha, 63A TEC-LP60-1P-TSG+TDS
 
Cắt Lọc Sét Cirprotec DM2-20A-230 IR
4.250.000 VNĐ
Cắt Lọc Sét Cirprotec DM2-20A-230 IR
 
Chống Sét 01 Pha PSM2-40-230TT Cirprotec Tây Ban Nha
2.850.000 VNĐ
Chống Sét 01 Pha PSM2-40-230TT Cirprotec Tây Ban Nha
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSM4-40/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSM4-40/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha CS2-40/230 Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha CS2-40/230 Cirprotec
 
Chống sét nguồn TSG130
liên hệ
Chống sét nguồn TSG130
 
Thiết bị chống sét lan truyền SD80-1P, SD80-3P
liên hệ
Thiết bị chống sét lan truyền SD80-1P, SD80-3P
 
Thiết bị chống sét V20-C1+NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét V20-C1+NPE
 
Thiết bị cắt sét V50-3+NPE của Obo
liên hệ
Thiết bị cắt sét V50-3+NPE của Obo
 
Thiết bị chống sét 03 pha V25-B+NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha V25-B+NPE
 
Chống sét đường nguồn 03 pha Obo V50-B+C3-NPE
liên hệ
Chống sét đường nguồn 03 pha Obo V50-B+C3-NPE
 
Tủ cắt lọc sét đường nguồn 32A, 40A, 63A, 125A
liên hệ
Tủ cắt lọc sét đường nguồn 32A, 40A, 63A, 125A
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...