Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA TIN TỨC
Quy đổi từ tiết diện sang đường kính

Tra bảng từ tiết diện sang đường kính và ngược lại

BẢNG QUY ĐỔI TỪ TIẾT DIỆN DÂY SANG ĐƯỜNG KÍNH

Tiết diện dây dẫn

(mm2)

Đường kính

(mm)

Số lượng sợi/đường kính sơi

6

3.12

7/1.04

10

4.05

7/1.35

16

5.10

7/1.17

25

6.42

7/2.14

6.75

19/1.35

35

7.56

7/2.52

7.65

19/1.53

50

8.90

19/1.78

70

10.70

19/2.14

95

12.46

37/1.78

12.60

19/2.52

120

14.21

37/2.03

150

15.75

37/2.25

185

17.64

61/2.25

240

20.25

61/2.25

300

22.68

61/2.25

400

25.69

61/2.85

25.96

91/2.35

500

28.80

61/3.20

29.15

91/2.65

 Với bài toán quy đổi này sẽ rất dễ dàng cho các nhà sản xuất khuôn hàn hóa nhiệt có thể gia công các loại khuôn có kích thước chuẩn xác và các nhà chế tạo kẹp tiếp địa có thể có những thông số chính xác để sản xuất kẹp phù hợp.

Chia sẻ mạng xã hội

CÁC TIN KHÁC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...