Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Cirprotec-Tay Ban Nha
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-25/230TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-25/230TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-12.5/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-12.5/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha CS4-40/400 Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha CS4-40/400 Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSM4-40/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSM4-40/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha CS2-40/230 Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha CS2-40/230 Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-12.5/230TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 01 pha PSC2-12.5/230TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-25/400TT Cirprotec
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha PSC4-25/400TT Cirprotec
 
Thiết bị chống sét 01 pha PSM2-40/230TT Cirprotec
2.850.000 VNĐ
Thiết bị chống sét 01 pha PSM2-40/230TT Cirprotec
 
Kim thu sét Nimbus 15
liên hệ
Kim thu sét Nimbus 15
 
Khớp nối kim thu sét Ciprotec
liên hệ
Khớp nối kim thu sét Ciprotec
 
Kim chống sét NLP 1100-15
16.500.000 VNĐ
Kim chống sét NLP 1100-15
 
Kim thu sét Cirprotec CPT 1
liên hệ
Kim thu sét Cirprotec CPT 1
 
Kim thu set Ciprotec NLP 2200
24.500.000 VNĐ
Kim thu set Ciprotec NLP 2200
 
Kim công nghệ mới Cirprotec CPT 60
liên hệ
Kim công nghệ mới Cirprotec CPT 60
 
Kim phát xạ sớm Cirprotec CPT-L
liên hệ
Kim phát xạ sớm Cirprotec CPT-L
 
Kim theo công nghệ mới NLP 1100-30
liên hệ
Kim theo công nghệ mới NLP 1100-30
 
Kim thu sét công nghệ mới CPT 3
liên hệ
Kim thu sét công nghệ mới CPT 3
 
Kim thu sét Nimbus 30
liên hệ
Kim thu sét Nimbus 30
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...